บริการทางเทคนิค

ทุกๆครั้งที่มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของมิตูโตโย คุณจะมั่นใจถึงบริการหลังการขาย แผนกบริการทางเทคนิคของเราได้จัดเตรียมการบริการหลังการขายเต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบไปด้วยการสอบเทียบ การซ่อมบำรุง การติดตั้งและการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์มิตูโตโยทุกประเภท วิศวกรของเราทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีและผ่านการรับรองจากศูนย์ฝึกอบรมมิตูโตโยเอเซียแปซิฟิก

การสอบเทียบ

มิตูโตโยสามารถจัดการสอบเทียบเครื่องมือที่โรงงานของท่าน และสามารถจัดการสอบเทียบเครื่องมือขนาดเล็กและอุปกรณ์มาตรฐานในห้องปฏิบัติการของเรา มิตูโตโยสามารถทำการสอบเทียบทั้งแบบได้รับการรับรองภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC17025 หรือแบบมาตรฐานของมิตูโตโยเองตามความต้องการของท่าน

productinfo-cmm

เครื่องมือวัดละเอียด

เครื่องมือวัดสามมิติ
เครื่องมือวัดรูปทรง
เครื่องมือวัดความแข็ง
เครื่องมือวัดด้วยเลนส์ขยาย
ระบบเซ็นเซอร์
เครื่องมือวัดและประมวลผลภาพ

productinfo-st-micrometer

เครื่องมือวัดขนาดเล็ก

คาลิเปอร์
ไฮเกจ
อินดิเคเตอร์
ไมโครมิเตอร์
อุปกรณ์พิเศษ

aftersalesservice-c_a-iso-a

เครื่องมืออ้างอิง

คาลิเปอร์เช็คเกอร์
เช็คมาสเตอร์
กลาสสเกล
เกจบล็อค (เกรด 0, 1, 2)
ริงเกจ
แผ่นมาตรฐานความหยาบ
สแควร์มาสเตอร์

โปรแกรมซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน

มิตูโตโยได้จัดเตรียมโปรแกรมซ่อมบำรุงเชิงป้องกันที่หลากหลาย อาทิเช่น:

  • การสอบเทียบประจำปี
  • การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
  • การซ่อมบำรุงตามชั่วโมงการทำงาน
  • ชิ้นส่วนอะไหล่

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานมิตูโตโย

งานซ่อม

  • งานซ่อมภายในสำนักงานมิตูโตโยสำหรับอุปกรณ์ที่เคลื่อนย้ายได้ เช่นเครื่องมือวัดความหยาบผิวขนาดเล็ก อุปกรณ์ประมวลผลแบบพกพา เป็นต้น
  • ยินดีต้อนรับลูกค้าที่นำเครื่องมาซ่อมด้วยตนเอง
  • งานซ่อมเครื่องมือวัดมิตูโตโยทุกชนิดที่โรงงานของท่าน
  • งานซ่อมที่มีการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดหัววัดของเครื่องมือวัดสามมิติ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม